Säätöpalvelut

Säätöturvapalvelu tehostaa yrityksenne energian käyttöä

Energiatehokkuutta voidaan parantaa ja uusia ratkaisuja ottaa käyttöön parhaiten silloin kun suunnitellaan ja rakennetaan uutta. Myös saneerattavissa kohteissa saadaan mittavia säästöjä, kun vanhat ratkaisut korvataan uusilla entistä tehokkaammilla kokonaisuuksilla. Aina kun tehdään laajoja muutoksia tiloihin, kannattaa ottaa mietintään myös LVIS -automaatiojärjestelmän toimivuus ja kunto.
Rakennusautomaation elinkaari on noin 20 vuotta

Myymme ja asennamme ilmastointikoneiden ja lämmönjakokeskusten säätimet

Tunnemme yleisimmät kiinteistöautomaatiomerkit kuten Computec, Tac, Ouman, Trend, Siemens, Fidelix, YIT:n Niagara, Aumec sekä Unitronics (DD-Vision alakeskukset). Unitronics toimittaa säätöjärjestelmän logiikkalaitteistoja, jotka ovat sovitettavissa olemassa olevaan järjestelmään. Produal toimittaa tarvitsemamme mittauslaitteet ja käytämme laadukkaita sveitsiläisiä Belimon -toimilaitteita.

Automaatiojärjestelmät tarvitsevat huoltoa ja korjausta

Olemme automaatiojärjestelmiin tarvittavien huoltojen ja korjauksien asiantuntija. Oikein säädettynä laitteisto toimii ja energiaa ei kulu hukkaan. Automaatiojärjestelmiä on hyvä huoltaa säännöllisesti, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta ja vaurioilta. Kokemuksemme mukaan säännölliset huollot pienentävät tulevia käyttökuluja ja näin energiaa säästyy.

Laitteen uusimisen yhteydessä tarjoamme automaatiojärjestelmän toiminnan tarkastuspalvelun sekä tähän liittyvää asiantuntijapalvelua.

Teemme rakennusten sähköverkon ja  –laitteistojen ylijännitesuojauksia. Suojauksella voimme estää vaurioiden syntymisen huonoissa ilmasto-olosuhteissa kuten ukkostaessa ja salamoidessa.

Myymme Belimon laadukkaita laitteistoja ja venttiilejä, jotka soveltuvat erityisesti saneerattaviin kohteisiin. Yrityksemme suorittaa venttiilin vaihdot ”avaimet käteen” –periaatteella, joka helpottaa kokonaisprojektin hallintaa.

Mittausantureiden tarkastus ja kalibrointi

Teemme mittausantureiden tarkastuksia laadukkailla ja kalibroiduilla tarkkuusmittalaitteilla.

Mittausanturit vaativat kalibrointia tai uusimista, koska ne ajan mittaan näyttävät vääriä mittaustuloksia.

Pakokaasun, hiilidioksidin ja kosteuden mittaukset kannattaa tehdä säännöllisesti. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota pakokaasuantureihin, jotka vaativat tarkastusta kahden vuoden välein ja uusimista viiden vuoden välein. Pakokaasuantureiden väärä toiminta voi aiheuttaa autohalleissa tuuletuksen toimintaan vikaa ja lisätä sähkön kulutusta huomattavasti sekä lyhentää puhaltimien käyttöikää.

Energiakatselmus

Teemme energiakatselmuksia, joiden tavoitteena on analysoida katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttöä, selvittää energiansäästöpotentiaali sekä esittää säästötoimenpiteitä kannattavuuslaskelmineen. Energiakatselmus perustuu toteutusajankohdan tuotanto-, energiankulutus- ja käyttötietoihin ja siinä pyritään ottamaan huomioon myös suunnitellut ja toteutettavat muutokset.